Tworzywa akrylowe

Podstawową substancją tworzyw akrylowych jest ester metylowy kwasu metakrylowego, czyli metakrylan metylowy o wzorze CH2 = C(CH3)COOCH3. W normalnych warunkach jest on płynem o temperaturze wrzenia 100,3°C i ciężarze właściwym 0,935. Pod wpływem ciepła, światła i środków utleniających pojedyncze cząsteczki metakrylanu łączą się między sobą tworząc makrocząsteczki o budowie łańcuchowej:

Pojedyncze cząsteczki nazywamy monomerami, natomiast makrocząsteczki — polimerami. Reakcja ta, przebiegająca bez powstawania jakiegokolwiek chemicznego związku ubocznego, nosi miano polimeryzacji. Jest ona egzotermiczna. Polega na pękaniu podwójnego wiązania węgla. Uwolnione wiązania zostają wykorzystane do połączenia z innymi cząsteczkami. W wyniku polimeryzacji metakrylanu metylowego powstaje przejrzysta substancja stała, zwana polimetakrylanem metylowym. Polimer ten jest tworzywem twardym (twardość Brinella wynosi 25—28 kG/mm-) o ciężarze właściwym 1,1.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *