Unerwienie i unaczynienie narządu żucia

Źródłem krwi tętniczej dla opisanych narządów jest tętnica szyjna zewnętrzna (arteria carotis externa). Tętnica ta oddaje szereg gałęzi. Gałęziami końcowymi tętnicy szyjnej zewnętrznej są: tętnica skroniowa powierzchowna (a. temporalis superficialis) i tętnica szczękowa (a. maxil- laris).

Krew żylna odpływa żyłą twarzową wspólną (vena facialis communis) uchodzącą do żyły szyjnej wewnętrznej (vena carotis interna).

Chłonkę zbierają regionalne węzły chłonne podbródkowe, podżuchwo- we i przyusznicze. Dalej chłonka odpływa do układu węzłów chłonnych powierzchownych i głębokich szyi. Węzły chłonne podżuchwowe dzielą się na trzy grupy: a) przednia, b) środkowa, c) tylna. Do węzłów tych odpływa chłonka z warg, policzków, części nosa, powiek, dna jamy ustnej, języka, dziąseł i zębów. Odpływ chłonki z okolic poszczególnych zębów przedstawia ryc. 50.

Okolica policzkowa (regio buccalis), jarzmowa (regio zygomatica), przy- uszniczo-żwaczowa (regio parotideomasseterica) opisywane są łącznie jako okolica boczna twarzy (regio facialis lateralis). Dół zażuchwowy (fossa retromandibular is) łączy powierzchowną okolicę boczną twarzy z okolicą głęboką twarzy (regio facialis profunda).

W bocznej okolicy twarzy znajdują się tętnica i żyła twarzowa (a. et v. facialis), które przedostają się tutaj z trójkąta podżuchwowego (trigo- num submandibulare), zaginając się na dolnym brzegu żuchwy, tuż przed m. żwaczem (miejsce wyczuwania tętna). Żyła leży ku tyłowi od tętnicy i ma bardziej prostolinijny przebieg. Tętnica twarzowa (a. facialis) oddaje liczne gałęzie, a jej gałąź końcowa dochodzi najczęściej do kąta oka jako tętnica kątowa (a. angularis), zespalając się z gałęzią tętnicy ocznej.

Do wargi górnej i dolnej dochodzą tętnice i żyły wargowe górne i dolne, które zespalają się z odpowiednimi naczyniami strony przeciwnej, tworząc pierścień naczyniowy wokół ust.

Mięśnie mimiczne unerwia nerw twarzowy (n. facialis), który po wydostaniu się z czaszki przez otwór rylcowo-sutkowy (foramen stylomasto- ideum) tworzy w obrębie ślinianki przyusznej splot przyuszniczy (plexus parotideus). Gałęzie splotu grupują się w dwa pnie — górny i dolny. ganglion trigeminale

Osiągając zewnętrzną powierzchnię gruczołu gałęzie nerwu twarzowego rozchodzą się promieniście do mięśni, biegnąc bardzo powierzchownie .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *