W protetyce

Szczególnie dużą sprężystością odznaczają się stopy złota z 5—10% dodatkiem platyny. Zakres temperatur topnienia większości stopów złota waha się w granicach 860—1180°C. Twardość Brinella (HB) stopów złota wynosi 58—156 kG/mm2, a po odpowiedniej obróbce może sięgać do 240 kG/mm2, wytrzymałość na rozerwanie — 30—65 kG/mm2, ciągli- wość — 33—45%. Kurczliwość liniowa stopów złota, jaka występuje przy ich ochładzaniu z temperatury likwidusu do temperatury pokojowej, wy-nosi 1,5—1,7% i jest mniej więcej równa kurczliwości stopów metali szlachetnych w ogóle. Przy odpowiedniej obróbce cieplnej, chemicznej i mechanicznej stopy złota odznaczają się w jamie ustnej dużą odpornością chemiczną i są w wysokim stopniu obojętne dla tkanek.

W protetyce znalazły zastosowanie również stopy zawierające 50% złota i 10% palladu. Resztę stanowi w nich srebro i metale nieszlachetne. Chociaż zawartość złota w tych stopach jest niska, to jednak dodatek palladu i srebra powoduje, że nie ustępują one pod względem odporności chemicznej stopom złota poprzedniej grupy. Z uwagi na jasne zabarwienie stopy te zostały nazwane również białym złotem.

Ze stopów złota wykonuje się protezy stałe oraz niektóre elementy częściowych protez ruchomych. W zależności od przeznaczenia produkowane są stopy złota o różnych właściwościach mechanicznych w postaci płytek odlewniczych, drutu i blachy. Płytki służą do sporządzania protez metodą odlewniczą, drut — do klamer giętych, a blacha — do koron tłoczonych i pierścieniowych. Stopy złota, podobnie jak wszystkie stopy metali szlachetnych, mogą być łączone przez lutowanie. W związku z tym do poszczególnych gatunków stopów złota produkowane są lutowia analogicznej karatowości, ale o odpowiednio niższej temperaturze topnienia w odniesieniu do łączonych obiektów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *