Wosk odlewowy

Wosk odlewowy służy do sporządzania modeli tych protez lub ich elementów, które mają być odlane ze stopów metali. W skład wosku odlewowego wchodzą głównie wosk Karnauba, wosk pszczeli, wosk japoński, stearyna, parafina i barwniki. Wosk Karnauba, jako podstawowy składnik wosku odlewowego, nadaje mu dużą twardość i wysoką temperaturę topnienia (temp. topnienia wosku Karnauba wynosi 85°C). Wosk odlewowy produkowany jest w postaci bagnetowatych pałeczek, pręcików o różnym kształcie i wymiarze przekrojów poprzecznych oraz płytek o ściśle oznaczonej grubości (0,20 0,25 0,30 0,35 mm). Woski odlewowe bywają zabarwione na kolor ciemnogranatowy, zielony, czarny, a czasami różowy. Intensywne zabarwienie wosku uwydatnia grubość i kontury sporządzanego modelu, co ułatwia technikowi orientację. Woski odlewowe powinny się całkowicie spalać bez pozostawienia resztek, które mogłyby zanieczyścić odlew. W technice odlewniczej bowiem usuwa się pozostały w formie wosk przez jego spalenie.

Wosk kleisty służy do łączenia odłamów wycisków gipsowych, zespolenia części złamanych protez w trakcie ich naprawy oraz do wstępnego połączenia elementów składowych mostu przed ich zlutowaniem. Składnikami tego wosku są: wosk pszczeli, wosk Karnauba, kalafonia i żywica Dammar. Dostarczany jest w postaci żółtych pałeczek albo spłaszczonych sześciennych brył. Wosk kleisty odznacza się twardością, kruchością i wysoką temperaturą topnienia. Zakres temperatury pla-styczności jest niewielki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *