Wszystkie metale i ich stopy

Wszystkie metale i ich stopy posiadają w stanie stałym budowę krystaliczną. Poszczególne atomy, z których zbudowany jest kryształ, układają się w ściśle określonym porządku tworząc tzw. siatkę przestrzenną. Ukształtowanie tej siatki może być różne. Większość metali krystalizuje w siatce o ukształtowaniu sześciennym (ryc. 145). Pierwsze kryształki, pojawiające się podczas ochładzania płynnego stopu, nazywamy ośrodkami krystalizacji. Powstają one przede wszystkim w miejscach najwcześniej ochładzanych, tj. na powierzchni stopu. Na pierwszych kryształkach osadzają się następne prowadząc do narastania większych kryształów, tzw. krystalitów. Poszczególne krystality stykają się ze sobą tworząc nieregularne linie graniczne (ryc. 146). Im więcej jest ośrodków krystalizacji, tym drobniejsza jest budowa krystaliczna stopu. Drobnoziarnista budowa nadaje stopowi większą wytrzymałość.

Niektóre metale, np. żelazo i ołów albo srebro i nikiel, nie dają się w stanie ciekłym wymieszać ze sobą, tworząc oddzielne warstwy.- Metale, które ulegają całkowitemu wymieszaniu w stanie ciekłym, mogą po ostygnięciu zachowywać się w dwojaki sposób. Dodany metal pozostaje rozpuszczony w metalu podstawowym albo tworzy odrębne kryształy. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze stopem jednorodnym (homogennym), zbudowanym z jednego typu kryształów mieszanych, w których występują obok siebie atomy obu metali. W drugim przypadku powstaje stop niejednorodny (niehomogenny). Niektóre metale

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *