Wyjaławianie

Wyjaławianie w gorącej parze wodnej pod ciśnie-niem jest jeszcze bardziej skuteczne niż w gorącym suchym powietrzu, gdyż para posiada lepszą moc przenikania i przenoszenia gorąca, zwłaszcza w przypadku materiałów porowatych. Stąd i temperatura, i czas wyjaławiania są krótsze. Środowisko gorącej pary wodnej musi mieć ciśnienie większe niż 1 atm (2—5 atm), aby uzyskać odpowiednio wysoką temperaturę pary. Optymalne warunki sterylizacji w autoklawie istnieją przy temp. 120°C i 2 atm ciśnienia. Uzyskuje się wtedy odpowiednie nasycenie pary, co podnosi skuteczność sterylizacji (para nienasycona jest mniej skuteczna). Para taka jest też praktycznie wolna od powietrza, gdyż nie zawiera więcej niż 3—5% powietrza (15% powietrza przedłuża podwójnie czas wyjaławiania tą metodą).

Zastosowanie autoklawu jest bardzo szerokie. Można w nim sterylizować narzędzia metalowe, szklane, porcelanowe, materiały opatrunkowe i bieliznę, rękawiczki gumowe, strzykawki „Record”, roztwory, wodę. Nie należy sterylizować w autoklawie alkoholu, katgutu, mas akrylowych, znieczuleń miejscowych, naoliwionych przedmiotów, jak prostnice i kątnice itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *