Wymiana zębów trzonowych

Jeśli chodzi o wymienione zęby trzonowe, to przestrzeń dla ich przyjęcia wytwarza się w trzonie żuchwy i guzie szczęki poza zębami mlecznymi. Już u dziecka 4-letniego można stwierdzić powstawanie tam wolnej przestrzeni, a w 5 r. ż. jest ona wystarczająca dla ustawienia się pierwszych trzonowców stałych.

Równocześnie w odcinkach przednich szczęki i żuchwy zachodzi zjawisko tworzenia się wolnych przestrzeni między mlecznymi siekaczami i kłami. Powstawanie tzw. trem jest wynikiem postępującego rozrostu szczęki i żuchwy w odcinku przednim w wymiarze poprzecznym, a zwłaszcza podłużnym (ryc. 69).

Na brzegach siecznych zębów przednich oraz na powierzchniach żujących trzonowców można stwierdzić z czasem coraz wyraźniej zaznaczające się ścieranie. Ta fizjologiczna abrazja umożliwia coraz obszerniejsze ruchy żuchwy, co ma znaczenie dla kształtowania się stawów skro- niowo-żuchwowych i przesunięcia się żuchwy ku przodowi. W ten spo-sób zgryz ortognatyczny uzębienia mlecznego przekształcić się może w prosty, prawidłowy dla tego okresu, a w każdym razie przybrać postać zgryzu saneczkowego.

Dzięki wysunięciu się żuchwy powstaje schodek dośrodkowy poza o- statnimi trzonowcami mlecznymi. Jest to warunek prawidłowego ustawienia się dolnych pierwszych stałych trzonowców o szerokość guzka ku. przodowi w stosunku do górnych i zarazem podstawa prawidłowego rozwoju zgryzu w uzębieniu stałym.

Z chwilą ukazania się w 5 r. ż. pierwszych stałych trzonowców dolnych rozpoczyna się okres uzębienia mieszanego, który można podzielić: na 2 etapy. W pierwszym, trwającym do 9 r. ż., ukazują się wspomniane trzonowce i wszystkie siekacze. W ten sposób procesy wyrzynania się: zębów toczą się w tyle i na przodzie łuku zębowego, zaś w środku znajduje się grupa zębów mlecznych, która ma w tym czasie za zadanie utrzymywać wysokość zgryzu.

W wyniku opisanych przemian oba łuki zębowe tracą dotychczasowy zarys półkoli na skutek wydłużenia się ich bocznych ramion i przybierają kształt eliptyczny.

Dopiero po całkowitym wyrżnięciu się pierwszych taonowców i siekaczy rozpoczyna się drugi etap wymiany uzębienia, trwający przeciętnie do 10—11 r. ż. W tym czasie wypadają mleczne trzonowce oraz kły i miejsce ich zajmują zęby stałe. Nadmiar przestrzeni, który powstaje- w łuku po trzonowcach mlecznych, szerszych niż przedtrzonowce, zostaje wyzyskany przez trzonowce pierwsze, przesuwające się ku przodowi pod wpływem nacisku wyrzynających się drugich trzonowców. Część nadmiaru miejsca zajmują również kły stałe, szersze od mlecznych.. Sposób ustawiania się omawianych zębów stałych przedstawia, ryc. 70.

Ze wzrostem pierwszych trzonowców związane jest kolejne podniesienie się wysokości zgryzu, już nieco obniżonego wskutek postępującej ścieralności trzonowców mlecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *