Wyrżnięcie się drugich i trzecich trzonowców

Wyrżnięcie się drugich i trzecich trzonowców uzupełnia wykształcenie się pełnego uzębienia stałego. Szczególnie ważne jest wyrżnięcie się- drugich trzonowców, gdyż wtedy następuje trzecie, już ostateczne podniesienie się wysokości zgryzu. Do tego więc czasu rosną właściwie wszystkie zęby boczne, wcześniej się wyrzynające. Jeśli w 10 r. ż. istnieje jeszcze stosunkowo duże zachodzenie górnych siekaczy na dolne, to w koń-cowej fazie rozwoju zgryzu stwierdza się jego podniesienie przeciętnie- o 3 mm.

Proces wyrzynania się drugich, a w mniejszym już stopniu trzecich trzonowców ma jeszcze inny wpływ na ukształtowanie się zgryzu. Otóż zęby te, ślizgając się w czasie wyrzynania po tylnej powierzchni zębów przed nimi bezpośrednio ustawionych, wywierają na nie silny nacisk. Wskutek tego następuje przesunięcie np. pierwszych trzonowców pod wpływem drugich w szczęce o ok. 1,5 mm, a w żuchwie przeciętnie o ok. 2,5 mm ku przodowi. Poprawia to jeszcze bardziej zahaczenie guzkowo- -bruzdowe w odpowiednim stosunku zębów przeciwstawnych.

Wraz z wyrżnięciem się ostatnich trzonowców, co następuje na ogół między 16 a 20 r. ż., łuk zębowy górny przedstawia się w formie połowy elipsy, a dolny części paraboli, uzębienie zaś przybiera ostatecznie postać zgryzu ortognatycznego (ryc. 71).

Zgryz ortognatyczny uzębienia stałego ma te same cechy, które zostały wymienione przy omówieniu takiegoż zgryzu mlecznego. Dodać tylko należy, że górne zęby sieczne powinny być nachylone do podstawy szczęki pod kątem 5—15°, a dolne pod kątem 0—5° do podstawy żuchwy. Ponadto wszystkie zęby górne powinny stykać się ze sobą, podobnie jak dolne, punktami względnie liniami lub płaszczyznami stycznymi. Tak wykształcony zgryz utrzymuje się przez okres dojrzałości, dopóki z czasem nie zaczną zachodzić w nim zmiany destrukcyjne, które po kolejnej utracie wszystkich zębów doprowadzają do starczego bezzębia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *