Wzrost przednio-tylny żuchwy

Wzrost przednio-tylny żuchwy odbywa się w dwojaki sposób. Ku przodowi wyraża się on przez nawarstwianie się kości pochodzenia odokostno- wego, ku tyłowi zaś głównie przez rozessanie kości na przednim brzegu gałęzi żuchwy i tworzeniu się nowych warstw na tylnym jej brzegu. W ten sposób wytwarza się możliwość narastania wyrostka zębodołowego dla mających się wyrżnąć stałych trzonowców.

Pionowy wzrost trzonu żuchwy następuje z jednej strony przez nawarstwianie się kości na dolnym brzegu, a z drugiej przez stopniowe narastanie na wysokość wyrostka zębodołowego.

U noworodka kanał żuchwy biegnie w pobliżu dolnego jej brzegu, a otwór bródkowy położony jest poniżej zawiązka pierwszego trzonowca stałego. W miarę pionowego wzrostu trzonu żuchwy kanał jej znajduje się coraz wyżej i wreszcie zajmuje miejsce tuż nad kresą żuchwowo-gny- kową. Otwór bródkowy ustala się w środku wysokości trzonu poniżej drugiego zęba przedtrzonowego.

Gałąź żuchwy po urodzeniu przybiera położenie coraz bardziej pionowe w stosunku do trzonu, wskutek czego kąt żuchwy staje się mniej

Najdłużej trwa rozwój wyrostków kłykciowych żuchwy, a tym samym pionowy wzrost gałęzi żuchwy, który przeciąga się do ok. 25 r. ż. (ryc. 56). Wskutek tego trzon żuchwy odsuwa się stopniowo ku dołowi, a tym samym zwiększa się odległość żuchwy od szczęki.

Wzrost żuchwy na szerokość jest wynikiem nawarstwiania się tkanki kostnej na powierzchni zewnętrznej, z równoczesnym rozessaniem się kości na powierzchni wewnętrznej. Rozrost na boki jest silniejszy w tylnej części żuchwy niż w przedniej.

W 4 miesiącu życia płodowego zaczynają się tworzyć stawy skroniowo-żuchwowe. Po obu stronach głowy powstają małe zagłębienia w zarodkowej tkance kostnej — przyszłe doły stawowe, otoczone woreczkami łącznotkankowymi — przyszłymi torebkami stawowymi. Część tej tkanki wpukla się we wspomniane zagłębienia, przetwarzając się w krążki stawowe, wskutek czego stawy te, jako jedyne, stają się dwuczęściowymi (dwupiętrowymi).

U noworodka dół stawowy jest jeszcze nieznacznie zaznaczony, gdyż niemal brak jest guzka stawowego, który uwypukla się stopiowo w miarę zwiększania się czynności. Wyraźniej zaznacza się on dopiero między 7 a 8 miesiącem życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *